abako_logo

Tiedonhallintamalli – johtamisen työväline

Me Abakossa olemme kehittäneet tiedonhallintamalliratkaisun, joka auttaa asiakkaitamme täyttämään lain edellyttämät vaatimukset ja toimii samalla tehokkaana johtamisen työvälineenä. Ajantasainen ja luotettava tieto on johtamisen ydin. Tieto on paitsi liiketoiminnan kulmakivi, myös tietoturvan perusta – tiedon puute voi olla merkittävä tietoturvariski.

Luotettava ja Ajantasainen Tiedonhallintamalli

Abakon tiedonhallintamalli on suunniteltu erityisesti julkishallinnon tarpeisiin. Vuonna 2020 voimaan tullut tiedonhallintalaki ja sitä täydentävät asetukset ovat asettaneet uudet vaatimukset tiedonhallinnalle. Lisäksi EU:n asetukset, kuten tietoturva-asetus ja DataAct, tuovat omat lisävaatimuksensa, jotka huomioimme ratkaisussamme.

Tiedonhallintaa yritysasiakkaille

Tiedonhallintamallimme palvelee hyvin myös yrityspuolen toimijoita laadukkaana johtamisen työvälineenä.