abako_logo

Toteutusesimerkki: Digitalisoimme Työprosessinne

Meillä Abakossa digitalisaatio tarkoittaa asiakkaidemme olemassa olevien tai entistä parempien työprosessien viemistä ohjelmistoalustalle. Tämä mahdollistaa prosessien tehokkaan hyödyntämisen, niiden automatisoinnin soveltuvin osin sekä AI-ratkaisujen hyödyntämisen. Näin asiakkaamme saavuttavat mahdollisimman hyvän kilpailuedun.

Stato ∑ -alusta

Stato ∑ -alustalle tuodut työprosessit ovat ketterästi kehitettävissä ja hallinnoitavissa, elinkaarisuunnittelu huomioiden. Tarjoamme asiakkaillemme myös kattavan 24/7 helpdesk-palvelun sekä jatkuvan ylläpidon ja kehittämisen toteuttamiimme tietojärjestelmäratkaisuihin.

Esimerkkejä Digitalisoiduista Työprosesseista

Digitalisoidut työprosessit voivat olla arkea helpottavia pieniä ja keskisuuria työkaluja. Esimerkkinä on Suomen suurimmalle rahtisatamalle, Stevecolle, valmistamamme mobiilikäyttöinen työvuoroihin ilmoittautumisjärjestelmä ja lukuisat eri intra- ja ekstranet-järjestelmiin valmistamamme sovellukset.

Digitalisaatioratkaisu voi olla myös vaativa asianhallintajärjestelmä. Esimerkkinä Traficomille olemme valmistaneet Suomen radiolupien hallintajärjestelmän ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle olemme valmistaneet Suomen puolue- ja vaalirahoituksen valvontajärjestelmän.

Mikä on teidän organisaationne tarve digitalisoinnin parissa?