abako_logo

PoC- ja prototyyppiratkaisut: Innovaatioiden ja tehokkuuden edistäjät

Nykyisessä nopeasti kehittyvässä teknologiaympäristössä

Yrityksillä on tarve innovoida ja mukautua jatkuvasti. Me Abakossa tarjoamme Proof of Concept (PoC) ja prototyyppiratkaisuja palveluina, joiden avulla asiakkaamme voivat tutkia ja kehittää uusia ideoita ennen suurten investointien tekemistä.

PoC-palvelut: Ideoiden ja konseptien testaus

PoC-palvelumme tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden testata ja arvioida uuden idean tai konseptin toimivuutta pienessä mittakaavassa. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen, kun projektin alkuvaiheessa ei ole selvää, mikä olisi paras lopputulos. PoC-ratkaisun avulla asiakkaat voivat tutkia ja tunnustella ideaa käytännössä.

PoC-projektit keskittyvät yleensä yhteen selkeästi määriteltyyn tavoitteeseen. Tämä tarkkarajainen fokus mahdollistaa ketterän etenemisen ja joustavan reagoinnin oivalluksiin ja oppimiskokemuksiin. PoC-palvelujen avulla voidaan myös kerätä arvokasta palautetta tulevilta käyttäjiltä, mikä auttaa kehittämään lopullista ratkaisua paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Prototyyppipalvelut: Käyttökokemuksen optimointi

Prototyyppipalvelumme keskittyvät käyttökokemuksen kehittämiseen. Prototyyppi voi olla osittainen tai kattava esitys lopullisesta järjestelmästä. Sen avulla voidaan testata ja arvioida käyttöliittymää, suorittaa käyttökokemusevaluointeja sekä selain- ja responsiivisuustestauksia. Tämä lähestymistapa on erityisen suositeltava silloin, kun vaatimukset ja säännöt on tunnistettu ja halutaan varmistaa prosessien ja käyttökokemuksen optimaalinen toimivuus.

Prototyyppien avulla voidaan myös tarkastella erilaisia vaihtoehtoja ja toteuttaa vertailuja eri lähestymistapojen välillä. Tämä auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja valitsemaan parhaan mahdollisen ratkaisun.

Abakon PoC- ja prototyyppipalvelut

Abakossa olemme erikoistuneet sekä PoC- että prototyyppiratkaisujen tarjoamiseen palveluina. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden toteuttaa nämä hankkeet itsenäisinä projekteina tai osana laajempaa tietojärjestelmäprojektia. Kun hanke etenee varsinaiseen tietojärjestelmän valmistusvaiheeseen, hyödynnämme jo toteutettuja PoC- tai prototyyppiratkaisuja osana toteutusprojektia.

PoC-palvelut julkishallinnon kilpailutuksissa

Julkishallinnon kilpailutussäännöt ovat tiukat, ja tarjouskilpailutuksissa vaatimusten on oltava selkeät. PoC-palveluillamme voimme auttaa asiakkaitamme tunnistamaan halutun kilpailutettavan ratkaisun vaatimuksineen ennen varsinaista kilpailutusta. Tämä auttaa varmistamaan, että lopullinen tarjous vastaa tarkasti tilaajan tarpeita ja vaatimuksia. Tutustu ORK:n asiakastarinaan