abako_logo
LinkedIn logo
Vastuullisesti valmista

Käyttäjälähtöisen järjestelmäsuunnittelun projektimalli

Me haluamme tehdä IT-projekteista selkeitä ja ennustettavia. Siksi toimimme käyttäjälähtöisen järjestelmäsuunnittelun projektimallin mukaan. Mallimme ansiosta tiedät jo projektin alkumetreillä millainen projektin lopputuotteesta tulee, milloin se valmistuu ja mitä se maksaa.

Projektimallimme anatomia

1. Suunnittelu

Suunnittelemme ja teemme tämän pohjalta projektille määrittelyn.

2. Prototyyppi

Rakennamme määrittelyn mukaisen asiakaskohtaisen, toiminnallisen ja järjestelmän komponentit sisältävän prototyypin.

3. Toteutus

Jatkamme prototyypin valmistamista valmiiksi tietojärjestelmäksi. Hyödynnämme valmistavassa työssä soveltuvin osin laajaa komponentti- ja modulikirjastoamme sekä valmiita rajapintoja.

4. Testaus

Testaamme myös automaattisesti, mikä varmistaa lopputuloksen laadun aukottomasti.

5. Käyttöönotto

Varmistamme järjestelmälle helpon ja tuetun käyttöönoton.

6. Kehittäminen

Huolehdimme järjestelmäsi määrittelyvaiheessa suunnitellun elinkaaren toteutumisesta. Tässä käytämme apunamme projektin aikana syntynyttä laadukasta järjestelmädokumentaatiota, jota myös täydennämme kehitystyön edetessä.

Prototyyppi

Varmasti vaiheesta toiseen Ja laadukkaasti maaliin. Suunnitteluvaiheessa teemme projektin lopputuotteesta aina toiminnallisen prototyypin. Vasta kun olemme kanssasi yhtä mieltä siitä, että prototyyppi sisältää kaikki toivomasi ominaisuudet, siirrymme projektissa eteenpäin.

Säästöjä

Kun ohjelmointivaiheen iterointi jää pois, tarkoittaa se kustannussäästöjä.

Varmuutta

Kun tiedetään tarkalleen mitä ollaan tekemässä, projektin aikataulu pitää.

Ei yllätyksiä

Saat juuri sen, mitä olet tilannut. Sovitussa ajassa ja sovituilla kustannuksilla.

Näistä meitä kiitellään

24/7 helpdesk-palvelu

Mitä järjestelmäsi toimivuuteen tulee, me emme nuku koskaan. Mikäli ongelma ilmenee, se havaitaan heti.

Asiakastuki Suomessa

Kun tarvitset apua, neuvoja tai ohjeita, saat niitä aina omalla äidinkielelläsi. On se sitten suomi, ruotsi tai englanti.

Oma projektipäällikkö

Sinulle nimetty vastuullinen projektipäällikkö tuntee projektisi historian, nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteet.

99,8 – 100 % saatavuus

Stato Σ -alustamme on äärimmäisen toimintavarma. Tästä olemme saaneet asiakkailtamme paljon kiitosta.

Elinkaariajattelu

Emme toteuta projekteja vaan rakennamme kumppanuuksia. Haluamme olla tukemassa menestystäsi tänään ja myös huomenna.