Käyttäjänsä huomioivia tietojärjestelmiä

Me abakolaiset olemme selainkäyttöisten järjestelmien moniosaajia, joilla on asiantuntemusta ja aikaa asiakkaillemme. Palvelumme kattavat suunnittelu- ja määrittelytyön, ohjelmointityön, testaus- ja käyttöönottotyön, tuen tuotantokäyttöön sekä kehitys- ja elinkaarisuunnittelun.

Kehitämme yli 20 vuoden kokemuksella asiakkaillemme erilaisia verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä ennakoitavin hankinta-ja elinkaarikustannuksin. Me Abakossa kuuntelemme asiakkaitamme. Analysoimme kuulemamme ja ratkaisemme asiakkaidemme tietojärjestelmä- ja verkkopalvelutarpeet. Mallinnamme suunnitelman prototyypiksi ja edelleen käyttövalmiiksi järjestelmäksi. Tarjoamme kaikkiin toteuttamiimme järjestelmiin ympärivuorokautisen automaattivalvonnan ja teknisen tuen. Hyvällä elinkaarisuunnittelulla järjestelmämme palvelevat asiakkaitamme vuosikymmenestä toiseen.

Digitalisointiratkaisut


Selainkäyttöiset asiahallintajärjestelmät, digitalisoidut työprosessit, asiointikanavat, verkkokaupat ja ekstranetpalvelukanavat

Digitalisaatioratkaisumme palvelevat laajasti koko yrityskenttää sekä julkishallinnon organisaatioita. Vahvuutemme on tunnistaa asiakkaidemme digitalisoitavat liiketoimintaprosessit ja kehittää niitä palvelemaan organisaatiota entistä tehokkaammin – aina elinkaariajattelu edellä. Olemme luotettava ja osaava kumppani aina yksittäisen prosessin sähköistämisestä vaativiin digitalisaatiohankkeisiin.

Intranetratkaisut


Johtamisen, viestinnän ja työskentelyn ympäristöt

Intraratkaisujen osalta vahvuutemme on palvella

  • 300+ työntekijän (Patentti- ja rekisterihallitus n. 350 henkilöä)
  • 2000+ työntekijän (Veikkaus n. 3000 henkilöä)
  • 10 000+ työntekijän (Suomen oikeushallinto n. 12 000 henkilöä) organisaatioita

Toteuttamamme intraratkaisut palvelevat erinomaisesti konserniyhtiöitä sekä useammassa toimipisteessä tai monella kentällä toimivia organisaatioita. Mobiilikäyttö ja kohdennettu sisältö mahdollistavat koko henkilöstön tavoittamisen.

Intrajärjestelmät ovat organisaatioiden virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii niin johtamisen ja viestinnän välineenä kuin keskitettynä infopankkina ja reittinä ohjelmistoihin.

Olemme Abakossa kehittäneet IdeaIntra-ratkaisun. IdeaIntra perustuu vuosien kokemuksen synnyttämiin parhaisiin käytäntöihin ja toimintoihin. Jokainen suunnittelemamme intra on uniikki, digitaalinen toimintaympäristö, joka helpottaa asiakkaan arkea ja kehittyy työyhteisön mukana.

Internetpalvelut ja portaalit


Julkiset verkkopalvelut, verkkosivustoryppäät (portaalit), monikanavaiset julkaisujärjestelmäratkaisut.

Julkisia internet-palveluja koskien vahvuutemme on palvella organisaatioita, joilla on joko laaja verkkosivukokonaisuus, erityisvaatimuksia tietoturvaa koskien, isot kävijämäärät tai laajalle hajautettu sisällöntuotanto. Pitkäaikaisia asiakkaitamme ovat konserniasiakkaat ja isot kaupunkiasiakkaat.

Julkisissa verkkopalveluissa korostuvat varsinaisen ydinsisällön ohella korkea tietoturva, palveluvaste, käytettävyys, löydettävyys ja loogisuus. Asiakkaamme ovat oman sisällöntuotantonsa ja palvelunsa ammattilaisia – me tarjoamme kaiken muun laadukkaaseen verkkopalveluun liittyen. Toimiva ja laadukas verkkopalvelu tulee organisaation brändiä ja suhdetta asiakkaisiinsa.

Käyttöpalveluna 24/7 asiakastuella


Tarjoamme kaikki toteuttamamme järjestelmät käyttöpalveluna tai tarvittaessa lisensioitavana ratkaisuna. Käyttöpalveluna toteuttamamme ratkaisut ovat sijoitettavissa haluttuun pilvipalveluun, asiakkaan osoittamaan ympäristöön tai Abakon hallinnoimaan palvelukeskukseen.

Toteuttamillamme ratkaisuilla on korkea palveluvaste, keskimäärin 99,8–100 %. Palvelumme sisältää ympärivuorokautisen automaattivalvonnan ja henkilökohtaisen teknisen tuen.

Palveluksessasi selainkäyttöisen maailman ammattilaisia


Kysy meiltä lisää palveluistamme! Ota yhteyttä Janiin, Johannaan tai Jariin.

Jani toimii Abakossa johtavana tuoteasiantuntijana. Häneltä saat kattavasti vastauksia palveluistamme ja organisaatiollesi räätälöityjä ratkaisuehdotuksia.

Puhelin: 010 229 3805
Sähköposti: jani.honka [at] abako.fi

Johanna toimii Abakossa toimitusjohtajana. Hän myös suunnittelee palvelumuotoilijana erilaisia tietojärjestelmiä ja verkkopalveluja. Johannalta saat vastauksia Abakon kanssa toimimisesta ja ratkaisuesityksiä vaativimmistakin tietojärjestelmähankkeista.

Puhelin: 010 229 3801
Sähköposti: johanna.laine [at] abako.fi

Jari toimii Abakossa tuotekehitys- ja teknologiajohtajana. Jarilta saat infoa ja vastauksia Statosta, Palvelukeskuksesta sekä vaativimmista järjestelmätarpeista.

Puhelin: 010 229 3807
Sähköposti: jari.pohjosmaki [at] abako.fi