abako_logo
LinkedIn logo
Sen on oltava asiakaskohtainen

Fiksuja palveluja

Kehitämme asiakkaillemme älykkäitä ja käyttäjiensä tarpeisiin mukautettavia tietoturvallisia tietojärjestelmiä. Tarpeisiisi suunnitellun ja toteutetun tietojärjestelmän avulla voit tehdä liiketoimintaasi tuottavammin ja tehokkaammin. Kilpailuetua liiketoimintaasi tuo järjestelmä, joka hyödyntää sinun organisaatiosi uniikkeja vahvuuksia.

Stato ∑

Stato-alusta on kehitetty palvelumalliin, jossa kehitämme asiakkaillemme yksilöllisiä asiakkaan uniikkeja liiketoimintaprosesseja hyödyntäviä tietojärjestelmiä. Valmistamamme tietojärjestelmät rakentuvat moduuleista ja komponenteista. Hyödynnämme Staton valmiita moduuleita ja komponentteja soveltuvin osin ja toteutamme tarvittavan osan asiakaskohtaisesti.

Statolla tietojärjestelmien valmistaminen on tehokasta ja elinkaarihallinta on jo sisäänrakennetuna työmalliimme. Valmistamissamme tietojärjestelmissä on mahdollista kehittää hallitusti tarvittavia moduuleita ja komponentteja tarvekohtaisesti vastaamaan aina uusia tarpeita. Stato-alusta on leyeri yli tuhannen Open source kirjaston päällä. Staton mahdollistaman työskentelymme on tehokasta, elinkaariajattelu on huomioitu ja erityisenä vahvuutenamme on tietoturva. Stato-alustalla on valmistettu ratkaisuja vuodesta 2000 alkaen ja Stato on murtamaton alustatuote. Kehitämme Stato aktiivisesti, jotta myös tulevaisuudessa voimme kertoa olevamme murtamattomien tietojärjestelmien valmistaja.

Pilvipalvelut

Ei ole lainkaan yhdentekevää, missä toimintasi kannalta tärkeitä tietoja tai toiminnallisuuksia säilytät. Tietoturvallisuus onkin paitsi yksi järjestelmäsuunnittelun kulmakivistä, myös palvelinympäristön ehdoton edellytys. Siksi tarjoamme osana laajempaa palvelukokonaisuuttamme järjestelmällesi myös turvallisen toimintaympäristön. Mikäli niin haluat, se on yhdistettävissä myös sinun omaan konesaliisi.

Automaatiotestaus

Vain toimiva järjestelmä on toimiva järjestelmä. Siksi sitä ei mielestämme voi kehitysvaiheessa koskaan testata liikaa. Ja jotta testausta tulisi tehtyä tarpeeksi, on sen oltava äärimmäisen helppoa. Olemme kehittäneet muun testauksemme tueksi täydentävän automaatiotestauskonseptin, jolla järjestelmäsi toimivuutta voidaan tuotantokäyttövaiheessa valvoa vaivattomasti ja kokonaisvaltaisesti. Automaatiotestaus on osaltaan tärkeässä roolissa myöhemmin myös järjestelmäsi pitkän elinkaaren ylläpitämisessä.