Selainkäyttöisten ohjelmistojen asiantuntijapalvelua

Abako on tietotekniikan tuotekehitys- ja palveluyritys, joka tarjoaa selainpohjaisia portaali- ja tietojärjestelmäratkaisuja. Toteutamme asiakkaillemme Stato PORTAL -ohjelmistolla internet-, intranet- ja extranet-ratkaisuja sisältäen erilaiset kaupparatkaisut, sähköiset työpöydät, varausjärjestelmät, sähköisen asioinnin järjestelmät, projektinhallintasovellukset jne.

Ratkaisumme sisältävät koko projektin vaatimusmäärittelystä valmiin ohjelmiston käyttöönottoon sekä ylläpito- ja tukipalveluihin.

Ajankohtaista »

Stato on oikeusministeriössä kovalla kuormalla »

Oikeusministeriössä ja oikeushallinnon alalla noin 30 muussa hallinnonalan organisaatiossa on otettu käyttöön Statolla toteutettu portaaliratkaisu. Aluksi ministeriön ja usean muun hallinnonalan organisaation (esimerkiksi oikeusministeriön ja valtakunnanvoudinviraston) julkiset verkkopalvelut toteutetaan Statolla. Vuoden 2014 alussa otettiin käytöön myös ministeriön intranet.

Tietoturvaviranomaisella järjestelmälle kovat vaatimukset »

Viestintävirasto valitsi aikoinaan Abakon Stato-ohjelmiston alustaohjelmistoksi verkkopalveluille sen tietoturva- ja kuormankesto-ominaisuuksista johtuen. Tänä päivänä tärkeäksi on muodostumassa Abakon asiantuntemus sekä tuotteen osalta integrointiominaisuudet. Abako on toiminut Viestintäviraston kumppanina verkkopalveluiden toteutuksessa vuodesta 2003.


”Stato on selvä kilpailuetu meille” »

Ikaalisten Matkatoimisto valitsi Abakon ja Stato Portal -ohjelmiston verkkokauppansa toteuttajaksi vuonna 2005. Ratkaisu laajeni parissa vuodessa verkkokaupasta myös Ikaalisten Matkatoimiston sisäverkon varausjärjestelmäksi. Ikaalisten Matkatoimiston työprosesseista noin 90 prosenttia pyörii Statolla toteutetussa järjestelmässä.

Instru optiikan verkkokauppa on toteutettu Statolla »

Instru optiikalla on todella pitkä kokemus yhteistyöstä Abakon kanssa. Ensimmäinen versio yrityksen verkkokaupasta toteutettiin jo vuonna 1998. Vuoden 2012 lopulla tehdyssä uudistuksessa verkkokauppaa kehitettiin entistäkin kuluttajaystävällisemmäksi. Samalla alusta vaihdettiin Stato 4 -ohjelmistosta Stato 5 -ohjelmistoon.

RAY:n näköinen intranet Statolla toteutettuna »

Raha-automaattiyhdistys valitsi Abakon ja Stato Portal -ohjelmiston intranet-ratkaisunsa toteutukseen vuonna 2003. Vuonna 2008 intraan toteutettiin mittava uudistus ja ryhmäpersonointi laajentui henkilökohtaisesti personoitavaksi intraksi. Intraa on kehitetty henkilöstöhallinnon työvälineeksi sekä keskitetyksi palvelu- ja työkaluhakemistoksi.

Nopeus ja valmistautuminen auttavat kriisissä »

Kriisi voi kohdata jokaista yritystä. Itse kriisi ei välttämättä ole katastrofi yritykselle, kunhan etukäteen on valmistauduttu asiaan ja harjoiteltu. Ammattimaisesti hoidettu kriisi voi parhaimmillaan jopa lisätä sidosryhmien luottamusta yritykseen ja nostaa viestijän imagoa. Nopeus on valttia kriisin hoidossa.